23.05.2006

СИМОН ПЕТЛЮРА І ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИБІР

Мабуть, тільки тепер, у незалежній Україні, ми можемо по-справжньому оцінити вклад, який зро­била ця людина для того, аби українці зрештою могли вільно жити і працювати у власній державі, утверджувати «у своїй хаті свою правду». Українська громадськість у ці дні віддавала шану пам’яті чи не найвидатнішій людині в українському політикумі початку XX століття.

«Симон Петлюра і проблеми сучасно­го ідеологічного вибору України» — під такою назвою за сприяння Віча українських рідновірів, Української Консерватив­ної партії та Міжрегіональної Академії уп­равління персоналом в МАУП відбулася науково-практична конференція, що зібрала вітчизняну наукову громадськість — істориків, філософів, українознавців, аби знову поглянути на особистість Симона Петлюри, оцінити його діяльність та зна-чення в історії вітчизняного національно-визвольного руху.