23.11.2006

«Світом править Барух»

Недавно побачила світ книжка відомого публіциста Едуарда Ходоса «У края могилы, или Дикие хазарские пляски. Открытая книга Президенту Украины». У ній автор викриває таємні механізми поневолення українців, злочинні плани єврейсько-фашистської секти «Хабад», вплив якої поширився на вищі ешелони української влади. Серед іншого, розповідає автор і про тотальне фінансове панування злочинного угруповання. Про це — один з фрагментів книжки у перекладі українською.


Час від часу мені доводиться бувати в ро­сійській Державній Думі, зокрема в Комітеті міжнародних справ, членами якого є мої давні знайомі. Так під час чергового мого приїзду співробітник Ко­місії з питань геополітики при Комітеті, член-кореспондент Російської Академії природничих наук і Академії геополітичних проблем Костянтин Соколов надав мені роздруківку розмови з одним з найактивніших учасників світового Антиглобалістського руху, американським журналістом, кореспондентом кількох інформа­ційних агентств, акредитованих при ООН, росіянином за походженням Валерієм Герасимовим.

23.05.2006

СИМОН ПЕТЛЮРА І ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИБІР

Мабуть, тільки тепер, у незалежній Україні, ми можемо по-справжньому оцінити вклад, який зро­била ця людина для того, аби українці зрештою могли вільно жити і працювати у власній державі, утверджувати «у своїй хаті свою правду». Українська громадськість у ці дні віддавала шану пам’яті чи не найвидатнішій людині в українському політикумі початку XX століття.

«Симон Петлюра і проблеми сучасно­го ідеологічного вибору України» — під такою назвою за сприяння Віча українських рідновірів, Української Консерватив­ної партії та Міжрегіональної Академії уп­равління персоналом в МАУП відбулася науково-практична конференція, що зібрала вітчизняну наукову громадськість — істориків, філософів, українознавців, аби знову поглянути на особистість Симона Петлюри, оцінити його діяльність та зна-чення в історії вітчизняного національно-визвольного руху.