24.05.2013

Визначення терміну «Українофобія»

5 березня 2013 року народними депутатами від ВО «Свобода» Ігором Мірошниченком та Олександром Мирним на розгляд парламенту був поданий законопроект № 2342-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобіганню та протидії дискримінації в Україні». Депутати, зокрема, пропонують законодавчо закріпити поняття українофобії як однієї з форм дискримінації. Під українофобією розуміються рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на приниження України як держави, української нації, культури, мови, історії та традицій.

«Українофобія – форма дискримінації, яка полягає в рішеннях, діях або бездіяльності, спрямованих на  приниження України як держави,  української нації, культури, мови, історії та традицій.» 

___________________________

Українофобія (українофобство, україножерство, антиукраїнизм) — соціальне явище, одна з форм національної нетерпимості, ідеологія ворожого і нетолерантного ставлення до українців як до етносу, упереджене і негативне уявлення про них, злісна ворожість до українців як народу, до їх національних прагнень, їх культури, мови, або до України, як держави. Ненависть до українців проявляється у різних формах: в приниженні національної честі та гідності українців або образі їх почуттів, заподіянні ганьби, в переслідуванні, насильстві, нанесенні збитку по відношенню до особистості, нарузі над історичними та культурними реліквіями, нагнітанні ворожнечі і неприязні, у використанні образливих етнонімів, у приписуванні українцям негативних рис, у запереченні українцям права на існування як окремого етносу, у проведенні антиукраїнської діяльності, що полягає у вчиненні дій, спрямованих на поневолення українців, їх дискримінацію за ознакою приналежності до українського народу або частини населення України в економічній, політичній, освітній і культурній областях. Антиукраїнська діяльність може проявлятися у розповсюджені матеріалів із завідомо неправдивими вигадками про українців, обмеженні на користування і навчання рідною мовою, забороні відзначення національних свят тощо. У ході історії українофобія, як ідеологія та політика, мала різні прояви - від свідомо неправдивих звинувачень і всякого роду дискримінації (позбавлення українців громадських та інших прав) до асиміляції і геноциду. Українофобія є одним з різновидів ксенофобії.

Українофоби (україножери) — люди, які відчувають злісну ворожість до українців як народу, до їх культури, мови, або до України, як держави. Їх ненависть до українців проявляється у різних формах: у використанні образливих етнонімів, у приниженні українців та української мови, у приписуванні українцям негативних рис, у запереченні українцям права на саме існування як окремого етносу, у проведенні антиукраїнської діяльністі, що полягає у вчиненні дій, спрямованих на поневолення українців, їх дискримінацію в економічній, політичній, освітній і культурній областях.Комментариев нет:

Отправить комментарий